Comunicarea „Simfonia bizantină – ieri și azi” cu Pr. Dr. IOAN-IRINEU FĂRCAȘ

Pr. Dr. IOAN-IRINEU FĂRCAȘ despre
Pr. Dr. IOAN-IRINEU FĂRCAȘ despre „Simfonia bizantina – ieri si azi”

Dragi prieteni,

Vă invităm la următoarea întâlnire a cenaclului nostru, în cadrul căruia îl avem ca invitat pe

Pr. Dr. IOAN-IRINEU FĂRCAȘ, care va susține o comunicare a cărei temă prezintă un deosebit interes atât din punct de vedere istoric cât și al impactului ei până în prezent.

Titlul comunicării este:

Simfonia bizantină; ieri și azi

Autorul explică astfel titlul prezentării sale:

Sintagma „Simfonia bizantină”, deși are evidente conotații muzicale, nu se referă la o compoziție muzicală, cum este, de pildă, Oratoriul bizantin de Crăciun al lui Paul Constantinescu. Ea este numele unei teorii despre felul în care Biserica și statul s-au acomodat reciproc în Imperiul Roman de Răsărit. Expresia se inspiră din introducerea la Novella VI (lege nouă) dată de împăratul Iustinian I, în anul 535, lege ce reglementa aspecte de disciplină eclesiastică, pornind de la canoanele aprobate de Sinoadele Ecumenice. Deși această lege nu mai este demult în vigoare, spiritul ei s-a păstrat până astăzi în țările și bisericile de tradiție bizantină.

Întâlnirea va avea loc VINERI, 28 SEPTEMBRIE 2018, ora 18.00, la Centrul Cultural al Misiunii Române Unite, Dachauer Str. 23, 80335 München.

Va aşteptăm cu drag!

Cu stimă  Societatea Culturală Româno-Germană «Apoziţia»
Dan Ciudin
Preşedinte