Poetul și interpretul Adrian Munteanu

Poetul si interpretul Adrian Munteanu in cadrul Cenaclului Apozitia Stimați membri si prieteni ai Apoziției,

Vă invităm la următoarea întâlnire a cenaclului «Apoziţia» în cadrul căreia, avem plăcerea să-l avem ca invitat pe poetul şi interpretul ADRIAN MUNTEANU din Braşov.

În cadrul acestei seri literare autorul ne va oferi recitalul de sonete «Între om şi zeu» din cadrul antologiei sale «Fluturele din fântână», apărută recent.

Câteva cuvinte introductive despre autor ne va oferi Carmen Pompey.

La finele recitalului autorul va sta la dispoziţia celor prezenţi pentru discuţii, aprecieri, comentarii, etc.

Întâlnirea va avea loc vineri VINERI, 27 MAI 2016, ora 18:00 la Centrul Cultural al Misiunii Române Unite, Dachauer Str. 23, 80335 München.

Cu stimă
Societatea Culturală Româno-Germană «Apoziţia»
Dan Ciudin
Preşedinte