Invitația și prezentarea temelor întâlnirilor cenaclului